De Afvalwijzer - F.J. De Zeestraat 6 9645NS VEENDAM (2023)

Scheidingsinfo

Klik op onderstaande iconen voor informatie over het type afval.

 • restafval
 • gft
 • papier
 • glas
 • textiel
 • kca
 • vet
 • kringloop
 • grofvuil
 • takken
 • elec
 • kerstbomen
 • banden
 • asbest
 • Afvalbrengstation
 • afvalstoffenheffing
 • PMD
 • PMD

Restafval

Huishoudelijk restafval is gemengd en ongescheiden afval dat overblijft bij huishoudens, nadat PMD, GFT, papier, glas, textiel, e.d. gescheiden hebben aangeboden. Voor de inzameling van restafval heeft u een grijze container.

Inzameling

De grijze container wordt door de gemeente één keer in de vier weken geleegd.

Aanbieden

Om het restafval goed te kunnen inzamelen zijn er een aantal spelregels voor het aanbieden.

 • De container moet op de dag van legen om 7.30 uur aan de openbare weg te staan.
 • De deksel van de container moet dicht zijn. Bij het legen kan er dan geen afval naast de container vallen en wegwaaien.
 • Zorg dat de container niet te zwaar is (maximaal 75 kg)
 • Zet geen afval naast of op de container.
 • Zet de container met de wielen enhandvatten (achterkant) van de rijbaan af.
 • Zet de containers, als deze naast elkaar geplaatst worden, op één lijn waarbij een onderlinge afstand van 5 cm wordt aangehouden.
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels (auto’s, bomen, paaltjes, verkeersborden) voor of vlak achter de containers staan.
 • Haal de lege container zo snel mogelijk weer weg, in ieder geval dezelfde dag vóór 19.00 uur.

De Afvalwijzer - F.J. De Zeestraat 6 9645NS VEENDAM (19)

Groente, Fruit en Tuinafval

De gemeente zamelt groente-, fruit- en tuinafval (GFT) apart in. Het scheiden van GFT-afval is een kleine moeite met groot resultaat. GFT-afval bestaat groente-, fruit- en etensresten. Het is‘natuurlijke’ afval, zoals bloemen, planten, gras, klein gemaakt snoeiafval, koffiefilters enschillen.

Het gft-afval wordt bij een verwerker tot compost gemaakt. Voor de inzameling van GFT heeft u een groene container.

Inzameling

De groene container wordt door de gemeente twee keer in de vier weken geleegd. Kijk voor de inzameldata op www.mijnafvalwijzer.nl of gebruik de afvalwijzer-app.

Aanbieden

Om het GFT-afval goed te kunnen inzamelen zijn er een aantal spelregels voor het aanbieden van het GFT-afval.

 • De container moet op de dag van legen om 7.30 uur aan de openbare weg te staan.
 • Het deksel van de container moet dicht zijn. Bij het legen kan er dan geen afval naast de container vallen en wegwaaien.
 • Zorg dat de container niet te zwaar is (maximaal 75 kg)
 • Zet geen afval naast of op de container.
 • Zet de container met de wielen enhandvatten (achterkant) van de rijbaan af.
 • Zet de containers, als deze naast elkaar geplaatst worden, op één lijn waarbij een onderlinge afstand van 5 cm wordt aangehouden.
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels (auto’s, bomen, paaltjes, verkeersborden) voor of vlak achter de containers staan.
 • Haal de lege container zo snel mogelijk weer weg, in ieder geval dezelfde dag vóór 19.00 uur.

Tips

Houd bij warm weer uw gft-afval zo droog mogelijk om stankoverlast en maden te voorkomen.

Bij vorst is het verstandig een krant onderin de container te leggen om vastvriezen te voorkomen. Zet uw container in een vorstperiode op een beschutte plek (bijvoorbeeld garage/schuur).

De Afvalwijzer - F.J. De Zeestraat 6 9645NS VEENDAM (20)

Papier en karton

Voor de inzameling van papier en karton heeft u een grijze container met een blauwe sticker “papier”. Oud papier en karton bestaat uit: papier, kranten, tijdschriften, boeken, reclamefolders, (venster)enveloppen, maar ook papieren zakken en - tassen, kartonnen verpakkingen en klein gemaakte dozen.

Inzameling

De papiercontainer wordt door de gemeente één keer in de vier weken geleegd. Kijk voor de inzameldata op www.mijnafvalwijzer.nl of gebruik de afvalwijzer-app. De container moet op de dag van legen om 7.30 uur aan de openbare weg te staan.

Inzameling door verenigingen, kerken en scholen

In de gemeente Veendam zijn er verschillende verenigingen, kerken en scholen die ook papier inzamelen. Sommige legen daarbij ook de papiercontainers. Voor meer informatie over deze inzameling kunt u contact opnemen met de vereniging, kerk of school bij u in de buurt.

Ook kunt u uw papier gratis inleveren bij het afvalbrengstation.

Glas

Al bijna 40 jaar scheidt Nederland haar glazen verpakkingen. Per jaar is dit maar liefst 350 miljoen kilo. Toch verdwijnt er nog steeds te veel verpakkingsglas in het restafval. Denk aan verpakkingen als wijnflessen, potjes en flesjes. Glas kan eindeloos hergebruikt worden zonder dat het kwaliteit verliest. Glas mag voortaan met restjes en deksels in de glasbak. Anders gezegd: Leeg is schoon genoeg! Glas scheiden wordt hierdoor nog makkelijker. Vroeger moest het glas eerst schoongemaakt worden. Recyclingbedrijven kunnen dit door nieuwe technieken nu goed sorteren.

Aanbieden

U kunt het glas brengen naarde glasbak bij u in de buurt of bij de winkelcentra. Alle glasbakken scheiden op de kleuren groen, bruin en wit glas.Een overzicht van de locaties vindt in de afvalwijzerapp of op www.mijnafvalwijzer.nl.

In de glasbak mag geen vensterglas en spiegels (vlakglas), gloeilampen en tl-lampen (chemisch afval), omdat dit glasvan een andere samenstelling is. Dit glas kunt u naar het afvalbrengstation brengen. Kruiken, zoals dejeneverkruik, is een soort flesvan aardewerk. Omdat het geen glas is, mag hij niet in de glasbak.Lege kruiken horen bij het restafval.

De Afvalwijzer - F.J. De Zeestraat 6 9645NS VEENDAM (21)

Textiel

Kleding en textiel

Alle kleding is textiel, maar niet alle textiel is kleding. Kleding, schoeisel (schoenen, sandalen, slippers), gordijnen, tassen, riemen, lappen, dekens, beddengoed, lompen,en dergelijke mogen in de textielcontainer. Textiel wordt in sorteercentra gescheiden op wat bruikbaar en niet bruikbaar is. Goede kleding gaat naar ontwikkelingslanden. Het overige textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten, zoals bv slaapzakken.Vloerbedekking, kussens, dekbedden, matrassen en met olie en/of verf verontreinigd textiel en overig afval vallen niet onderkleding en textiel.

Inzameling

In de gemeente Veendam zamelt Sympany kleding in. Sympany is een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland. In 135 gemeenten en ruim 2.400 textielcontainers wordt jaarlijks ruim 22,5 miljoen kilogram textiel ingezameld. In de gemeente staan verschillende textielcontainers van Sympany. Klik hier voor de locaties.

Nog (her)draagbare kleding mag u ook aanbieden bij de kringloopwinkel.

Aanbieden

Lever kleding en textiel niet los aan. Doe dit in plastic huisvuilzakken in de container.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval (KCA)

Klein chemisch afval is huishoudelijk afval met gevaarlijke stoffen, die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het gaatveelal om stoffen diebrandbaar, giftig en bijtend zijn, zoals schoonmaakmiddelen, verf, medicijnen, batterijen, spaarlampen en oliën. Kijk ook op https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-en-recyclen/welk-afval-waar/klein-chemisch-afval-kca/

KCA moet gescheiden van het gewone afval worden ingeleverd.

Aanbieden

U kunt uw klein chemisch huishoudelijk afval naar het KCA-depot van SUEZ naast het afvalbrengstation brengen. Tevens kunt u lege batterijen bij elke winkel of supermarkt die batterijen of producten met batterijen verkoopt, inleveren. Hiervoor hebben zij een inzamelton of –box staan. Restanten van medicijnen en injectienaalden kunt u bij uw apotheek inleveren en apparatuur die chemische stoffen bevat kunt u inleveren bij winkels waar u een nieuw dergelijk apparaat koopt.

Door het klein chemisch afval apart aan te leveren, kan dit afval goed verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen. Hierdoor dalen de inzamel- en verwerkingskosten van het afval in Veendam, wat uiteindelijk ten goede komt aan een lagere afvalstoffenheffing. Blijf daarom uw klein chemisch afval verzamelen en gooi het niet bij het overige restafval in uw grijze container.

Openingstijden

Depot SUEZ

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Adres

Het brengstation is aan de Meihuizenweg 25 in Wildervank (terrein SUEZ).

I.v.m. de COVID-19 maatregelen van SUEZ kunt u het klein chemisch afval inleveren bij het brengstation van de gemeente Veendam.

Frituurvet en Olie

Uit gebruikte frituurvetten en frituuroliën kunnen grondstoffen teruggewonnen worden voor toepassingen zoals biobrandstof (biodiesel). Hierdoor komen er minder schadelijke stoffen in het milieu.

Inzamelpunten

Er zijn inzamelpunten bij onder andere supermarkten. Een aantal tips voor het inleveren van uw frituurvet of frituurolie:

 • laat het frituurvet of de frituurolie eerst afkoelen
 • giet het frituurvet of de frituurolie terug in de originele verpakking
 • sluit de verpakking goed af
 • gooi het frituurvet of de frituurolie (met verpakking) in de inzamelcontainer

Op www.hergebruikfrituurvet.nl staat aangegeven waar de inzamelcontainers staan. Hier kunt u uw gebruikte frituurvet of frituurolie inleveren. U kunt gebruikte frituurvetten en frituuroliën ook inleveren op het afvalbrengstation van de gemeente.

Kringloop

Heeft u goederen die nog een tweede leven kunnen hebben? Breng ze dan naar de kringloop. Voordat het in de kringloopwinkel komt, worden de goederen bekeken en waar nodig gerepareerd en schoon gemaakt. Daarna kan het door klanten gekocht worden. Een kringloopwinkel is een heel mooi voorbeeld van duurzaam hergebruik. Denk hierbij aan goederen zoals een bank, bed, kast, boeken, servies,kleding, radioof tv.

Aanbieden

U kunt uw bruikbare huisraad naar de WEDEKA-Kringloop, Spoorweg 10 in Veendam brengen. Deze winkel is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u uw bruikbare goederen laten ophalen door WEDEKA-Kringloop. U kunt hier voor een afspraak maken via telefoonnummer 0598 620477.

Grofvuil

Grof huishoudelijk afval is afval dat niet past in uw container (zowel groen als grijs).Dit kunnen meubels, bedden, planken en vloerbedekking zijn, maar ook uit uw tuin verwijderde bomen en struiken.

Aanbieden

Breng grof huishoudelijk afval naar het afvalbrengstation. Hier worden wel kosten voor in rekening gebracht. Grof huishoudelijk afval wordt, voordat het de verbrandingsoven in gaat, nog gescheiden naar diverse afvalstromen, zoals bijvoorbeeld metalen, glas. Is uw grof huishoudelijk herbruikbaar? Biedt het dan bij de kringloopwinkel.

Takken

Al het tuinafval dat niet past in uw container, kunt u aanbieden op het afvalbrengstation in Wildervank.

Openingstijden afvalbrengstation:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Electrische apparaten

Elektrische en elektronische apparaten zoalsgrote en kleine huishoudelijke apparaten die werken op batterijen, stroom of gas. Wit- en bruingoed wordt ingedeeld in vier groepen:

 • grote toestellen:wasmachines, droogkasten, gasfornuizen, vaste waterverwarmers, vaatwasmachines
 • Beeldbuismateriaal: tv-toestellen, computerschermen
 • koel- en vriesapparaten: koelkasten, diepvriezers, airco’s
 • overige elektrotoestellen: radio’s, stofzuigers, kleine huishoudapparaten zoals elektrische tandenborstel, micro’s, haardrogers, strijkijzers, frietketels, mixers, wandlichtje, elektrische bedrading, gereedschap.

Video’s, cassettes, diskettes, batterijen, cd’s, en herbruikbare goederen horen er niet bij.

Aanbieden

De leverancier van een nieuw apparaat is verplicht uw oude apparaat in te nemen. Het apparaat kunt u ook gratis naar het afvalbrengstation brengen.

Kringloop

Toestellen die nog bruikbaar zijn of eventueel kunnen wordenhersteld, brengt u naar de kringloopwinkel.

Kerstbomen

U kunt uw oude kerstboom in de tweede week van januari aanbieden. De kerstbomen worden op dezelfde dag opgehaald als uw grijze container.

Banden

Autobanden kunt u bij voorkeur inleveren bij uw garage, maar ook op het afvalbrengstation.

Openingstijden afvalbrengstation:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Kosten

 • autobanden zonder velg gratis;
 • autobanden met velg €2,75 per band;
 • Vrachtwagen- en tractorbanden €27,50 per band.

Asbest

Asbest komt voor in dakbedekking, golfplaten, dakleien, rioolbuizen, schoonsteenpijpen, bloembakken,vloerzeil, strijkplank,kachelafdichting en warmhoudplaatjes. Als u iets wilt slopen met asbest, neem altijd contact op met de gemeente

Aanbieden

U kunt kleine hoeveelheden asbest aanbieden bij het afvalbrengstation. Asbest is een gevaarlijke stof en wordt daarom alleen geaccepteerd als u het op de volgende wijze aanbiedt:

 • Verpak het asbest dubbel en luchtdicht in landbouwplastic- of asbestfolie.
 • Zorg ervoor dat u handzame pakketten aanbiedt, u zult de asbestplaten zelf in de daarvoor bestemdecontainer moeten leggen.
 • Wilt u scherpekantenbeschermen of afplakken zodat deze het folie nietbeschadigen?
 • Materialen waarvan niet zeker is of het asbest bevat kunt u ook aanbieden. Deze worden wel als asbest-verdacht behandeld en moeten daarom ook ingepakt worden volgens bovenstaande aanbiedregels.
 • Let op, het plastic mag niet gescheurd zijn. Gescheurde verpakkingenen onverpakt asbest worden niet geaccepteerd.

Milieustraat

Inwoners van de gemeente Veendam kunnen (grof) afval naar het afvalbrengstation brengen. Het brengstation is aan de Meihuizenweg 25 in Wildervank (terrein PREZERO). Het brengstation is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zaterdagochtend van 08.00 tot 12.00 uur.

Huisregels

Het afvalbrengstation is alleen voor de inwoners van de gemeente Veendam. Legitimatie is verplicht.Het betreden van het terreinop eigen risico. Volg op het terrein de aanwijzingen van het personeel op. Het is niet toegestaan om goederen van het afvalbrengstation mee te nemen. Er mag alleen stapvoets gereden worden. Kinderen onder de 16 jaar en huisdieren moeten in het voertuig blijven. Tractoren, bedrijfswagens en vrachtauto’s zijn niet toegestaan.

Tarieven

 • Kosten grof huisvuil
  • Tot 0,5m3 € 5,- (een auto zonder aanhangwagen)
  • Vanaf 0,5m3 tot 1,5m3 € 10,- (auto met een kleine aanhangwagen c.q. een zwaar beladen auto zonder aanhangwagen)
  • Vanaf 1,5m3 tot 2,5m3 € 20,- (auto met een grote (meer-assige) aanhangwagen of een kleine aanhangwagen met 'kop')
  • Vanaf 2,5m3 tot 3,5m3 € 30,-
  • Voor iedere hoeveelheid van 1m3 extra (per m3 ) € 10,-
 • Kosten bouw- en sloopafval
  • Tot 1,5m3 € 15,-
  • Vanaf 1,5m3 tot 2,5m3 € 30,-
  • partijen boven de 2,5m3 worden niet geaccepteerd op het afvalbrengstation.
 • Kosten groenafval
  • hoeveelheid tot 0,5 m3 € 5,00 (een auto zonder aanhangwagen)
  • hoeveelheid vanaf 0,5 m3 tot 2,5 m3 € 7,50 (een auto met een kleine aanhangwagen c.q. een zwaar beladen auto zonder aanhangwagen)
  • hoeveelheid vanaf 2,5 m3 € 10,00 (auto met een grote (meer-assige) aanhangwagen of een kleine aanhangwagen met 'kop')

Ukunt op het afvalbrengstationalleen met PIN betalen.

Bij het afvalbrengstation kunt de volgende afvalsoorten gratis inleveren:

 • bruin- en witgoed
 • metaal
 • papier/karton
 • glas
 • textiel
 • Frituurvet en bakolie
 • klein chemisch afval

Wat kunt u inleveren op het afvalbrengstation?

 • Asbest: als u iets wilt slopen met asbest, neem dan altijd contact op met de gemeente.
 • Autobanden kunt u bij voorkeur inleveren bij uw garage, maar kan ook bijhet afvalbrengstation.
 • Bielzen: tuinbielzen en ander geïmpregneerd houtafval, zoals tuinschuttingen
 • Bruingoed/witgoed: alle elektrische/huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, koelkasten, tv’s, audio- en videoapparatuur en computers.
 • Dakbedekking: dakleer en dakbedekking.
 • Frituurvet en- olie: gebruikt frituurvet en -olie kan in verpakking (krant of fles) gratis worden ingeleverd bij het afvalbrengstation.
 • Grof afval: afval dat niet in uw eigen container past en niet valt onder de andere afvalsoorten die opgesomd staan in dit overzicht.
 • Glas: In de glasbak op het afvalbrengstation ofinglascontainers die in de gemeente Veendam zijn geplaatst. Ovenschalen, vuurvast glas en (kristallen) drinkglazen horen bij het restafval.
 • Gips: gipsplaten en gipsblokken.
 • Hout: massief hout, onbeschilderd hout, spaanplaat, multiplex, MDF, gelakt hout en geschilderd hout.
 • Klein chemisch afval: medicijnen, batterijen, gasontladings- en spaarlampen. Dit kunt u aanleverenbij het KCA-depot van SUEZ.
 • Kunststof: harde kunststoffen, zoals emmers, tuinmeubelen en kunststof schroten.
 • IJzer: aluminium, roestvrijstaal, zink, koper en lood.
 • Papier en karton: niet geplastificeerd papier, zoals dozen, boeken, kranten en reclamedrukwerk.
 • Puin: tegels, bakstenen, aardewerk.
 • Textiel: oud en schoon textiel en schoenen (samengebonden).
 • Tuinafval: schoon snoeihout, niet in plastic zakken verpakt.
 • Verbouwingsafval: het afval (bijvoorbeeld hout, puin, stenen en tegels) dat vrijkomt bij (ver)bouwen, slopen en renoveren van huizen en tuinen.Kleine hoeveelheden hout- en steenachtige materialen moeten gescheiden worden aangeleverd.

Afvalstoffenheffing

Wie moet afvalstoffenheffing betalen?

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Voor het ophalen en verwerken van dit huisvuil betaalt elk huishouden afvalstoffenheffing, ongeacht of er veel, weinig of zelfs geen huishoudelijk afval wordt aangeboden. De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt om het huishoudelijk afval in te zamelen, af te voeren en te laten verwerken of geschikt te maken voor hergebruik.Iedereen die gebruiker is van een perceel waarvoor de gemeente verplicht is de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, krijgt een aanslag.

Tarieven afvalstoffenheffing

~De belasting bedraagt in 2022 per perceel, 1 persoon€ 253.20

~ De belasting bedraagt in 2022 per perceel, 2 personen of meer€ 314,10

Extra container

De belasting hierboven vernoemd wordt vermeerderd voor het bij aanvang van het belastingjaar dan wel als dit later is bij aanvang van de belastingplicht, op aanvraag in bruikleen hebben van een:

a. extra container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra container met € 77,00

b. extra container van 240 liter, bestemd voor PMD, per extra container met € 77,00

c. extra container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, per extra container met € 163,10

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021

U vindt deze verordening op de website van de gemeente.

Ontheffing afvalstoffenheffing

Ontheffing wordt verleend als u in de loop van het belastingjaar ophoudt gebruiker te zijn van een perceel binnen de gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere gemeente of door opname in een tehuis). De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand. Voor elke maand waarop u de eerste dag van de maand staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) bent u belastingplichtig.

(PMD) Plastic, Metalen en Drankenkartons

De gemeente zamelt plastic verpakkingen, metalenverpakkingen en drankenkartons (PMD) apart in. Het scheiden van PMD-afval is een kleine moeite met groot resultaat, want van het herbruikbare afval kunnen we dan nieuwe producten maken. Voor de inzameling van PMD heeft u een grijze container met een oranje deksel (oranje container).

Inzameling

De PMD container wordt door de gemeente één keer in de vier weken geleegd.

Aanbieden

Om het PMD-afval goed te kunnen inzamelen zijn er een aantal spelregels voor het aanbieden van het PMD-afval.

 • De container moet op de dag van legen om 7.30 uur aan de openbare weg te staan.
 • Het deksel van de container moet dicht zijn. Bij het legen kan er dan geen afval naast de container vallen en wegwaaien.
 • Zorg dat de container niet te zwaar is (maximaal 75 kg)
 • Zet geen afval naast of op de container.
 • Zet de container met de wielen enhandvatten (achterkant) van de rijbaan af.
 • Zet de containers, als deze naast elkaar geplaatst worden, op één lijn waarbij een onderlinge afstand van 5 cm wordt aangehouden.
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels (auto’s, bomen, paaltjes, verkeersborden) voor of vlak achter de containers staan.
 • Haal de lege container zo snel mogelijk weer weg, in ieder geval dezelfde dag vóór 19.00 uur.

Wat mag er in de oranje container?

Lege plastic verpakkingen, bijvoorbeeld:
 • plastic tassen
 • plastic folie
 • plastic verpakkingen van bijvoorbeeld vleeswaren, kaas, boter, tubes van tandpasta
 • flacons van wasmiddelen
 • schoonmaakmiddelen
 • shampooflacons
 • plantenpotten
Lege metalen verpakkingen bijvoorbeeld:
 • drankblikjes
 • conservenblikken
 • metalen deksels van potjes
 • aluminium bakjes
Lege drankpakken:
 • kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld vruchtensap, zuivel (melk, yoghurt), gezeefde tomaten, maar ook kartonnen flacons van vloeibare wasmiddelen.

Kijk ook op afvalscheidingswijzer.nl voor meer informatie over wat er in de oranje container mag.

De Afvalwijzer - F.J. De Zeestraat 6 9645NS VEENDAM (22)

Plastic, Metalen en Drankkartons

Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD)

De gemeente zamelt plastic verpakkingen, metalenverpakkingen en drankenkartons (PMD) apart in. Het scheiden van PMD-afval is een kleine moeite met groot resultaat, want van het herbruikbare afval kunnen we dan nieuwe producten maken. Voor de inzameling van PMD heeft u een grijze container met een oranje deksel (oranje container).

Inzameling

De PMD container wordt door de gemeente één keer in de vier weken geleegd. Kijk voor de inzameldata op www.mijnafvalwijzer.nl of gebruik de afvalwijzer-app.

Aanbieden

Om het PMD-afval goed te kunnen inzamelen zijn er een aantal spelregels voor het aanbieden van het PMD-afval.

 • De container moet op de dag van legen om 7.00 uur aan de openbare weg te staan.
 • Het deksel van de container moet dicht zijn. Bij het legen kan er dan geen afval naast de container vallen en wegwaaien.
 • Zorg dat de container niet te zwaar is (maximaal 90 kg)
 • Zet geen afval naast of op de container.
 • Zet de container met de wielen enhandvatten (achterkant) van de rijbaan af.
 • Zet de containers, als deze naast elkaar geplaatst worden, op één lijn waarbij een onderlinge afstand van 30 cm (één stoeptegel) wordt aangehouden.
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels (auto’s, bomen, paaltjes, verkeersborden) voor of vlak achter de containers staan.
 • Haal de lege container zo snel mogelijk weer weg, in ieder geval dezelfde dag vóór 19.00 uur.

Wat mag er in de oranje container?

Lege plastic verpakkingen, bijvoorbeeld:

 • plastic tassen
 • plastic folie
 • plastic verpakkingen van bijvoorbeeld vleeswaren, kaas, boter, tubes van tandpasta
 • flacons van wasmiddelen
 • schoonmaakmiddelen
 • shampooflacons
 • plantenpotten

Lege metalen verpakkingen bijvoorbeeld:

 • drankblikjes
 • conservenblikken
 • metalen deksels van potjes
 • aluminium bakjes

Lege drankpakken:

 • kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld vruchtensap, zuivel (melk, yoghurt), gezeefde tomaten, maar ook kartonnen flacons van vloeibare wasmiddelen.

Kijk ook op afvalscheidingswijzer.nl voor meer informatie over wat er in de oranje container mag.

Aanbieden

Om het PMD-afval goed te kunnen inzamelen zijn er een aantal spelregels voor het aanbieden.

 • De container moet op de dag van legen om 7.00 uur aan de openbare weg te staan.
 • De deksel van de container moet dicht zijn. Bij het legen kan er dan geen afval naast de container vallen en wegwaaien.
 • Zorg dat de container niet te zwaar is (maximaal 90 kg)
 • Zet geen afval naast of op de container.
 • Zet de container met de wielen enhandvatten (achterkant) van de rijbaan af.
 • Zet de containers, als deze naast elkaar geplaatst worden, op één lijn waarbij een onderlinge afstand van 30 cm (één stoeptegel) wordt aangehouden.
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels (auto’s, bomen, paaltjes, verkeersborden) voor of vlak achter de containers staan.
 • Haal de lege container zo snel mogelijk weer weg, in ieder geval dezelfde dag vóór 19.00 uur.

De Afvalwijzer - F.J. De Zeestraat 6 9645NS VEENDAM (23)

Meer weten?

Heeft u vragen over de informatie binnen AfvalWijzer over het scheiden en/of inzamelen van uw afval, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 05/05/2023

Views: 6281

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.